OUR OFFICIALS

Mela Administration

Sh. Deepak Rawat

Mela Officer

Sh. Sanjay Gunjiyal

IG Kumbh

Sh. Janmaijai Prabhakar

SSP Kumbh

Dr. Lalit Narayan Mishra

Additional Mela Officer

Sh. Harbeer Singh

Additional Mela Officer

Sh. Ramji S Sharma

Additional Mela Officer

Sh. Manoj Katyal

ASP Kumbh

Sh. Mukesh Thakur

ASP Mela

Smt. Manisha Joshi

ASP Mela

Sh. Anshul Singh

Deputy Mela Officer

Sh. Dayanand Saraswati

Deputy Mela Officer

Sh. Birendra Kumar

Finance Controller